วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. อาจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยพร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2019

Leave a Comment