ข่าว 3028

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.  จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบในองค์กฐินสามัคคีในครั้งนี้ ด้วยการบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทางนี้

  1. เงินสด ส่งได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

  1. โอนเงินเข้าบัญชี ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช หอวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทย

สาขากาญจนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 713-0-60776-7 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์มร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบองค์กฐินสามัคคีฯ

  1. ธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน ในนามของนางอรพรรณ ศรีทอง ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment