ประชาสัมพันธ์ 3070

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

เนื่องด้วยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้จัดทำโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019” และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019” จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทรศัพท์. +66 (0) 2552-5200

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment