ประชาสัมพันธ์ 3072

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2019

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.aru.ac.th/arucon  โทรศัพท์. 035-322082

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment