ประชาสัมพันธ์ 3100

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดจัดงานกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2562 เพื่อทอดถวาย ณ วัดใหม่ประชาสามัคคีธรรม บ้านหนองโน ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณะศาลาการเปรียญ พร้อมจัดสร้างโรงครัวหลังใหม่  ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 กรณีบริจาคเงินสดได้ที่ งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์. 043-754443 หรือกรณีโอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ มหาสารคาม ชื่อบัญชี กฐิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่ 438-2-81152-1 หรือติดต่อมายังสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์. 043-754443

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment