ประชาสัมพันธ์ 3101

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม (ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562) วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดทางข้ามน้อย ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอเรียนเชิญท่านมีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทรัพย์ได้ที่ สำนักงานอธิการบดี และศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ หรือโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชื่อบัญชี โครงการกฐินสามัคคี เลขที่ 982-7-34158-8 และส่งใบโอนมาที่ โทรสาร 038-810-441 หรือติดต่อสำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-3851-2500 , 0-3850-000 ต่อ 6550,6552

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment