วันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร ณ สนามกีฬาจังหวัดสุรินทร์

รูปภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/59MPg9BnMcmKpdLm7

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2550377798333691/2550369178334553/?type=3&theater

Leave a Comment