วันนี้ (26 ต.ค. 62 ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ไปทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดบรมสุข หมู่ 7 ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
09:19 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมขบวนแห่องค์กฐินจากศูนย์เด็กเล็กหมู่ 7 ไปยังวัดบรมสุข โดยมีนักศึกษาจากสาขาวิชานาฏศิลป์ รำนำหน้าขบวนองค์กฐิน ซึ่งในการนี้ได้มีชาวบ้านจำนวนมากมาร่วมแห่องค์กฐินทำให้เกิดบรรยากาศแห่งความสนุกสนาน
10:09 น.พิธีทอดกฐิน
11:19 น.ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
11:19 น.เสร็จพิธีร่วมรับประทานอาหาร
***สำหรับยอดกฐิน จำนวน 513,009.25 บาท***
สาธุๆ
….
งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

 

https://www.facebook.com/indussrru/photos/pcb.2554134994624638/2554133301291474/?type=3&theater

Leave a Comment