ประชาสัมพันธ์ 3249

เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม

ด้วยสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรม ประกอบด้วย 1. หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 3 วัน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร 2. หลักสูตรการนำระบบงานขึ้นคลาวด์ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-4 และ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์อารีย์ บาย ยูเอชจี และ 3. หลักสูตร IT Audit for Non-IT Auditor Masterclass รุ่นที่ 15 อบรมระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.NSTDAacademy.com หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์. 0-2644-8150 ต่อ 81891,81892

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment