วันนี้ เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ในสังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สุรินทร์ ในการนำเสนอการดำเนินการบริการวิชาการหลักสูตรระยะสั้น กว่า 85 โรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมไปถึงนำเสนอแผนการพัฒนาและดำเนินหลักสูตรระยะสั้น ในปีการศึกษา 2563 นี้ เพื่อทางผู้บริหารทางการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนในสายงานด้านอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ต่อไป

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

Leave a Comment