รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.) ครั้งที่ 11/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2019

Leave a Comment