รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่กิ้มสุ้น อินทานนท์ มารดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ ณ วัดบางเลนเจริญ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment