วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยตัวแทนแต่ละสาขาวิชา ประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์นโยบายการรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment