วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และ การบริการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสืบเนื่องจากการทำ MOU กับ สพม.33

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment