คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์นโยบายการรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชถัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment