วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์นโยบายการรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต โรงเรียนโนนแท่นวิทยา โรงเรียนศรีปทุมวิทยา และโรงเรียนทุ่งกุลา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment