วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์นโยบายการรับนักศึกษา แนะนำหลักสูตร และแนะแนวการศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต 7 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment