ประชาสัมพันธ์ 3375

เรื่อง ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ฉบับที่ 367/2562 เรื่อง ขอความร่วมมือเพิ่มมาตรการในการป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของทางราชการ เนื่องด้วยมีบุคคลหรือกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดี ได้เข้ามาก่อเหตุโดยการขโมยทรัพย์สินภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ จึงให้หน่วยงานทุกหน่วยเฝ้าระวัง ตรวจตราเวร และปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด อันอาจเป็นภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ และแจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัยที่หมายเลข 044-041564 หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-4539564

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment