รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประธานที่ประชุมแผนงานการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับโรงเรียนกำกับ สพม.33 ในวันที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment