อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานแต่ละสาขาวิชา ประชุมเพื่อพิจารณานักศึกษาผู้มีผลงานดี หรือความสามารถดีเด่น เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment