วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36
รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมสาขาวิชาในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรึกษาหารือชี้แจงและกำหนดแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment