วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2560

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment