ประชาสัมพันธ์ 3463

เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)

ด้วยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020) ” (I-New Gen Award 2020) เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้มีโอกาสแสดงแนวคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบเสนอผลงานทางเว็บไซต์ http://www.nrct.go.th และ www.inventorday.nrct.go.th กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทรศัพท. 0-2579-1370-9 ต่อ 508

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment