ประชาสัมพันธ์ 3515

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมส่งผลงานทางวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 หรือทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://www.qa.psu.ac.th/TQEd2020.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพ โทรศัพท์. 074-282940-2, 074-282822

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment