ประชาสัมพันธ์ 3516

เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ด้วยโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในการร่วมสร้างถนนเส้นใหม่สายรอบเมืองเพื่อเข้าสู่โรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 โดยสามารถบริจาคผ่าน ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนน โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เลขที่บัญชี 321-0-55489-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาชยางกูร จังหวัดอุบลราชธานี และส่งหลักฐานการโอนเงินให้โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทางโทรสาร. 0-4531-9333 กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โทรศัพท์. 0-4531-9300 ต่อ 1378 ผู้ประสานงาน นางปุญยานุช  นามมนตรี โทรศัพท์. 06-2958-8858

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment