ผู้บริหารคณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
คุณแม่กรองแก้ว วิจารณ์สัตย์
ซึ้งเป็นมารดาของอาจารย์ปฏิวัติ อาสาเสน

คืนวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ บ้านเลขที่ 39 ม.6 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment