ในวันศุกร์ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.๓๒)
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพม. ๓๒) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์กับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.๓๒

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment