วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณะ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้ ในวันเดียวกันกรมศูนย์หม่อนไหมจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าตรวจผ้าไหมของกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่เป็นผลผลิตจากโครงการฯ และทางกรมศูนย์หม่อนไหมฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กลุ่มฯ เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพผ้าไหมในการผ่านการตรวจผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน
ในการนี้ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มผู้ทอผ้าไหมบ้านโคกเสาร์ที่ผ่านการตรวจและยกระดับผ้าไหมตรานกยูงทอง และนกยูงน้ำเงิน เป็นการประสบความสำเร็จที่ตอบตัวชี้วัดตามที่คณะได้ตั้งเป้าไว้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2019

Leave a Comment