ประชาสัมพันธ์ 3522

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 22 ในระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.miniukm22.ubu.ac.th/ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลธานี โทรศัพท์. 045-353036 หรือ E-mail : quality@ubu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment