ประชาสัมพันธ์ 3529

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนส่งผลงาน และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านผลงานนำเสนอ และรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและต่างประเทศ กำหนดเปิดลงทะเบียนส่งผลงานนำเสนอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www/qa.psu.ac.th/TQEd2020.php สำนักงานประกันคุณภาพโทรศัพท์. 074-282940-2, 074-282822

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment