ประชาสัมพันธ์ 3541

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรัตนบุรีแกรนด์คอนแวนชั่น โรงแรมทองธารินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment