ประชาสัมพันธ์ 3544

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงข้อควรระวังในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ในการซื้อ การจ้าง การเช่า  การจ้างก่อสร้าง  โดยกำหนดการฝึกอบรมดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพ

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งใบสมัครได้ที่คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/IDLine : 090-886737 E-mail:training.su2016@gmail.com และดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Website:www.thailocalsu.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment