ประชาสัมพันธ์ 3582

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “คืนหัวใจ ให้ชีวิต”

ด้วยมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กำหนดจัดโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นเรื่อง “คืนหัวใจ ให้ชีวิต” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้ปกครองและเด็กยากไร้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวาสนา /คุณพิมพ์ชนก โทรศัพท์. 02-716-6070-1

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment