วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพภายใต้
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8 ธันวาคม 2562 นี้

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2019

Leave a Comment