คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์การดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ เรื่องการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม กิจกรรมที่ 1 การออกแบบผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไหม พร้อมมอบไหมหัวและวัสดุทางการทอผ้าไหมให้แก่กลุ่มฯ สืบเนื่องจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019

Leave a Comment