วันที่ 11 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยได้มีกำหนดให้มีการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์ศิรี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2019

Leave a Comment