คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมและทดสอบฝีมือแรงงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019

Leave a Comment