วันที่ 19 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะดำเนินโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่ และศึกษาความต้องการของประชาชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเข้าสำรวจความต้องการและสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมคือ กลุ่มผู้ทอผ้าไหม ต.นารุ่ง , คนในชุมชน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน อดีตปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน และชุมชนชาวตำบลนารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2019

Leave a Comment