วันที่ 25 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พร้อมคณะดำเนินโครงการสำรวจ วิเคราะห์บริบทพื้นที่ และศึกษาความต้องการของประชาชนภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเข้าสำรวจความต้องการและสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมคือ กลุ่มผู้ทอผ้าไหมบ้านกระดาด ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านกระดาด ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2019

Leave a Comment