วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2563 ตัวแทนผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีหัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรคณะ ร่วมอวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2020

Leave a Comment