วันที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 13.30 น. นายพงศกร เดชศิริ หัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(ทำบุญเลี้ยงถวายเพล) สานสัมพันธ์คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และ นศ. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2020

Leave a Comment