ประชาสัมพันธ์ 0083

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ

ด้วยโรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ได้เข้าประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ธกส. ผ่านรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่นระดับประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์. 044-591976 โทรสาร. 044-591977

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment