ประชาสัมพันธ์ 0100

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าว

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง และสามารถสอบถามหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.mua.go.th กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์. 0-2610-5288 โทรสาร. 0-2354-5524-26

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment