รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.) ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องคณบดี ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020

Leave a Comment