วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 รศ.ยุพดี สินมาก รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

Leave a Comment