คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้รับหน้าที่ให้กำกับดูแลรถรับ-ส่งสำหรับการเดินทางของนักแสดง ในเทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ :SICE 4 2020 ในระหว่างวันที่ 22 ม.ค. – 2 ก.พ 2563

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2020

Leave a Comment