ประชาสัมพันธ์ 0342

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน  Education ICT Forum 2020 ซึ่งเป็นงานสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานภายใต้สังกัด เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต โทรศัพท์. 02-661-7750 ต่อ 221,222 และ 223 อีเมล pimphatsara@absolutealliances.com ;info-absolutealliances.com

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ 

Leave a Comment