วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.สมใจ อินทานนท์ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เข้าเตรียมการสัมมนาแสดงผลงานการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาอุตฯศิลป์

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2020

Leave a Comment