วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกเหลือใช้และวัสดุในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020

Leave a Comment