รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริ “การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพาะเห็ด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนภูดินหนองตะครอง เป็นระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563 สถานที่อบรม ร.ร.บ้านภูดินหนองตะครอง ต.บ้านแร่ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

Read More